לנצח את הקשיים

איך התמודדתי עם המקומות שבהם הייתי תקועה, איך הצלחתי לזוז מהם ולנצח את הקשיים שעמדו בדרכי